En fantastiskt Skogsbanan i bra skick

Banan mäter

Vit: 5973 m

Gul: 5658 m

Blå: 5339 m

Röd: 4862 m

Orange 4250 m

Par 72

Avståndsmarkeringarna som finns på sprinklerlocken avser mått till centrum på green.

Arkitekterna  J Sederholm och Stefan Edberg.

Karaktär

Skogsbana

Grässort

Tee

Vitgröe/Ängsgröe

Fairway

Vitgröe

Green

Vitgröe/Rödven

Klipphöjder

Tee

10

Fairway

12

Green

03