Medlemsformer 2023

Välkommen att ansöka om medlemskap i Hooks GK för säsongen 2023.

Medlemskapet i Hooks GK gäller löpande och förlängs automatiskt med ett år i taget. Det krävs en skriftlig uppsägning eller skriftlig information om önskat byte av medlemsform till Kansliet senast den 30 november kalenderåret innan ny golfsäsong startar. Mejla till kansli@hooksgk.se om du vill sluta eller göra förändringar.

Alla avgifter som inkluderas i den totala årsavgiften för kommande säsong skall betalas senast på förfallodatumet 2023-02-28 för den valda medlemskapsformen.

Fullvärdig medlem 

    varv spelavgift varv medlemsavgift
Senior från det år man fyller 27 år   6 600 kr  5 100 kr 1 500 kr
Äldre seniorer  - 80 år+medlem i 10 år  4 100 kr  3 160 kr 940 kr
Yngre seniorer 22-26 år   4 100 kr  3 160 kr 940 kr
Junior 17-21 år   2 450 kr  1 860 kr 590 kr
Junior 13-16 år 1 600 kr 1 210 kr 

390 kr

Junior upp till 12 år 800 kr  600 kr 200 kr

Distansmedlem boende mer än 10 mil från Hooks GK

Övriga villkor samma som fullvärdig medlem

4 100 kr  3 160 kr 940 kr

Första året som medlem och vid återinträde som medlem efter två säsongers frånvaro eller längre tillkommer en registreringsavgift på 1000 kr för seniorer och yngre seniorer och distansmedlemmar.

För dig som är fullvärdig medlem i Hooks GK ingår följande:

Fritt spel på Hooks båda banor. Fri tillgång till bastu och omklädningsdelen. Reducerad avgift för golfbil. 100 kr rabatt på greenfee för medföljande gäst. Rabatt på greenfee på ett antal andra samarbetsklubbar.

Årsfakturan förfaller till betalning den 28 februari 2023. För nya medlemskap löpande under säsong är det betalningsvillkor 10 dagar netto. Medlemsskapet blir inte aktiverat förrän betalningen är gjord.

Påminnelseavgift tas ut om fakturan inte är betald på förfallodagen.

60 kr tillkommer i avgift efter den 1 mars om påminnelse måste skickas. Är fakturan inte betald senast 14 mars så tillkommer ytterligare 100 kr i extra hanteringsavgift. Är inte fakturan betald per 25 mars så avslutas medlemskapet om inte synnerliga skäl föreligger.

AUTOGIRO

Möjligheten till autogiro är stängd för 2023. Information om det nya sättet att själv dela upp sin betalning kommer löpande via mejl och finns under Nyheter på hemsidan.

BAGSKÅP

Vi hyr ut förvaringsskåp för bag och vagn. Abonnemanget rullar på löpande från säsong till säsong till dess att medlemen aktivt säger upp sitt skåpsavtal. Ett signerat skåpsavtal skall returneras till kansliet direkt när man tecknar upp sig för ett skåp.

Bagskåp  500 kr

Bagskåp med el 1200 kr

Golf är friskvård!

Golf är godkänt som skatterfri friskvårdsförmån. Det gäller spelavgiften, inte medlemsavgiften. För att tydligöra: Avgift för fullvärdig medlem 2023 är 6.600 kr. Av dessa är 1.500 kr medlemsavgift och 5.100 kr spelavgift. I spelavgiften ingår moms med 288,:66 kr så det slutliga beloppet som får användas för friskvård för en fullt betalande medlem är 4.811:34 kr. Det exakta nettobeloppet syns på det kvitto som du kommer få in Min Golf efter att du har betalat avgiften där. Du kan också lägga till ditt personnummer så att det syns på kvittot via inställningar "sekretess och nix" i Min Golf. Inga kvitton skrivs från Hooks GK för 2023.

Man kan även få kvitto för kostnader för rangekort och gruppträningar, kontakta shopen så berättar de mer om det.

Arbetsgivaren bestämmer

Att Skatteverket anser golfen som friskvård innebär inte att din arbetsgivare automatiskt gör det. Kontrollera vilka regler som gäller för din anställning och huruvida arbetsgivare godkänner golf som friskvård.

Passiv medlemskap 900 kr

Som Passiv medlem är du medlem i klubben men har ingen spelrätt på hemmklubben eller andra banor. Du får delta i klubblivet och nyttja klubbens faciliteter.

Hooks GK Gymdel.

I de nya avtalet som tecknades 2021 mellan Hooks Herrgård och Hooks GK så framgår att Gymmet kommer att avvecklas. Medelmmarna får nyttja det så länge det finns kvar i lokalen.

Vi har inga medlemslån eller spelrätter.

Policy vid sjukdom eller skada.

Klubben antog en policy för sjukdom eller skada på årsmötet 2013-11-30, se dokumentet nedan.