Medlemsformer 2021

Medlemskapet i Hooks GK gäller löpande och har inte skriftlig uppsägning eller skriftlig information om önskat byte av medlemsform kommit Kansliet tillhanda senast den 10 december kalenderåret innan ny golfsäsong startar, så förlängs medlemskapet automatiskt ett år till. Alla avgifter som inkluderas i den totala årsavgiften för kommande säsong skall betalas på förfallodatumet för den valda medlemskapsformen.

Fullvärdig medlem 

    varv spelavgift varv medlemsavgift
Senior från det år man fyller 27 år   5 850 kr  4380 kr 1470 kr
Äldre seniorer  - 80 år+medlem i 10 år  3 750 kr  2810 kr 940 kr
Yngre seniorer 22-26 år   3 650 kr  2740 kr 910 kr
Junior 16-21 år   2 150 kr  1610 kr 540 kr
Junior 13-15 år 1 400 kr 1050 kr 

350 kr

Junior upp till 12 år 700 kr  525 kr 175 kr

Distansmedlem boende mer än 10 mil från Hooks GK

Övriga villkor samma som fullvärdig medlem

3 650 kr  2740 kr 910 kr

Första året som medlem och vid återinträde som medlem efter två års frånvaro eller längre tillkommer en registreringsavgift på 1000 kr för seniorer och yngre seniorer och distansmedlemmar.

För dig som är fullvärdig medlem i Hooks GK ingår följande:

Fritt spel på Hooks båda banor. Fri tillgång till bastu och omklädningsdelen. Reducerad avgift för golfbil. 100 kr rabatt på greenfee för medföljande gäst. Rabatt på greenfee på ett antal andra samarbetsklubbar.

Årsfakturan förfaller till betalning den 28 februari 2022. För nya medlemskap löpande under säsong är det betalningsvillkor 10 dagar netto

Påminnelseavgift tas ut om fakturan inte är betald på förfallodagen.

60 kr tillkommer efter den 1 mars
160 kr (60 kr i påminnelseavg. + 100 kr extra avgift) tillkommer efter den 1 april
Är inte fakturan reglerad innan den 30 april påförs ny registreringsavgift om 1000 kr

Påminnelseavgiften gäller för fakturor som inte betalas via autogiro och som förfaller den 28 februari 2022.

AUTOGIRO

För nya medlemmar som tillkommer under säsongen 2021/2022 kan vi erbjuda autogiro 5 månader som betalningsalternativ. Se nedan för kostnader som tillkommer och blankett.

Vill du delbetala din avgift i 5? 

Kostnader:

för 5 månader tas en hanteringskostnad ut om 125 kr (25 kr/månad) för hela perioden. Detta belopp påförs fakturan till fullo vid årets början eller när medlemskapet ingås och dras också vid månadsdragningarna.

Så här fungerar autogiro:

  • Klicka på autogiroansökan nedan, fyll i blanketten och posta till Hooks GK eller mejla till ninni@hooksgk.se
  • Se till att pengarna finns på ditt konto senast dagen före förfallodagen.
  • Beloppet dras från ditt konto på förfallodagen.

Vi hyr ut förvaringsskåp för bag och vagn. Abonnemanget rullar på löpande från säsong till säsong till dess att medlemen aktivt säger upp sitt skåpsavtal.

Bagskåp  500 kr

Bagskåp med el 1200 kr

Golf är friskvård!

Golf är numera godkänd som skatterfri friskvårdsförmån. Gäller spelavgiften, inte medlemsavgiften. För att tydligöra: Avgift för fullvärdig medlem 2021 är 5850 kr. Av dessa är 1.470 kr medlemsavgift och 4.380 kr spelavgift. I det beloppet ingår moms med 247:92 kr så det slutliga beloppet som får användas för friskvård för en fullt betalande medlem är 4.132:08 kr. Det exakta nettobeloppet syns på den faktura som du har fått.

På vår fakturan för 2021 är avgifterna uppdelade så tillsammans med verifiering av din betalning med ett utdrag från din internetbank är fakturan ett underlag till din arbetsgivare för friskvårdsbidraget.

Man kan även få kvitto för kostnader för rangekort och gruppträningar, kontakta shopen så berättar de mer om det.

Om du betalar via autogiro så kan du inte göra anspråk på mer i bidrag än vad du har betalat in till golfklubben om du vill ha ersättning under säsongen. 

Arbetsgivaren bestämmer

Att Skatteverket anser golfen som friskvård innebär inte att din arbetsgivare automatiskt gör det. Kontrollera vilka regler som gäller för din anställning och huruvida arbetsgivare godkänner golf som friskvård.

Passiv medlemskap   800 kr

Som Passiv medlem är du medlem i klubben men har ingen spelrätt på hemmklubben eller andra banor. Du får delta i klubblivet och nyttja klubbens faciliteter.

Hooks GK Gymdel.

I de nya avtalet som skall tecknas under 2021 mellan Hooks Herrgård och Hooks GK så kommer Gymmet att avvecklas under säsongen. Detta beror bland annat på att det är alldeles för få medlemmar som nyttjar det.

Vi har inga medlemslån eller spelrätter.

Policy vid sjukdom eller skada.

Klubben antog en policy för sjukdom eller skada på årsmötet 2013-11-30, se dokumentet nedan.