Medlemsformer 2022

Just nu är det fullt i Hooks GK!

Vill du stå i kö för 2023 kan du fylla i en ansökan. Vi skickar en faktura på köavgiften som är 300 kronor. Ange under meddelande att det avser 2023.

Medlemskapet i Hooks GK gäller löpande och har inte en skriftlig uppsägning eller skriftlig information om önskat byte av medlemsform kommit Kansliet tillhanda senast den 10 december kalenderåret innan ny golfsäsong startar, så förlängs medlemskapet automatiskt ett år till. Alla avgifter som inkluderas i den totala årsavgiften för kommande säsong skall betalas på förfallodatumet för den valda medlemskapsformen.

Fullvärdig medlem 

    varv spelavgift varv medlemsavgift
Senior från det år man fyller 27 år   5 950 kr  4760 kr 1190 kr
Äldre seniorer  - 80 år+medlem i 10 år  3 750 kr  3000 kr 750 kr
Yngre seniorer 22-26 år   3 750 kr  3000 kr 750 kr
Junior 17-21 år   2 150 kr  1720 kr 430 kr
Junior 13-16 år 1 400 kr 1120 kr 

280 kr

Junior upp till 12 år 700 kr  560 kr 140 kr

Distansmedlem boende mer än 10 mil från Hooks GK

Övriga villkor samma som fullvärdig medlem

3 750 kr  3000 kr 750 kr

Första året som medlem och vid återinträde som medlem efter två års frånvaro eller längre tillkommer en registreringsavgift på 1000 kr för seniorer och yngre seniorer och distansmedlemmar.

För dig som är fullvärdig medlem i Hooks GK ingår följande:

Fritt spel på Hooks båda banor. Fri tillgång till bastu och omklädningsdelen. Reducerad avgift för golfbil. 100 kr rabatt på greenfee för medföljande gäst. Rabatt på greenfee på ett antal andra samarbetsklubbar.

Årsfakturan förfaller till betalning den 28 februari 2022. För nya medlemskap löpande under säsong är det betalningsvillkor 10 dagar netto.

Påminnelseavgift tas ut om fakturan inte är betald på förfallodagen.

60 kr tillkommer i avgift efter den 1 mars. Är fakturan inte betald senast 14 mars så tillkommer ytterligare 100 kr i extra hanteringsavgift. Är inte fakturan betald per 25 mars så avslutas medlemskapet om inte synnerliga skäl föreligger.

Påminnelseavgiften gäller för fakturor som inte betalas via autogiro och som förfaller den 28 februari 2022.

AUTOGIRO

Möjligheten till autogiro är nu stängd för 2022.

Kostnader:

för 5 månader tas en hanteringskostnad ut om 125 kr (25 kr/månad) för hela perioden. Detta belopp påförs fakturan till fullo vid årets början eller när medlemskapet ingås och dras också vid månadsdragningarna.

Så här fungerar autogiro:

  • Klicka på autogiroansökan nedan, fyll i blanketten och posta till Hooks GK eller mejla till ninni@hooksgk.se
  • Se till att pengarna finns på ditt konto senast dagen före förfallodagen.
  • Beloppet dras från ditt konto på förfallodagen.

Vi hyr ut förvaringsskåp för bag och vagn. Abonnemanget rullar på löpande från säsong till säsong till dess att medlemen aktivt säger upp sitt skåpsavtal.

Bagskåp  500 kr

Bagskåp med el 1200 kr

Golf är friskvård!

Golf är godkänt som skatterfri friskvårdsförmån. Det gäller spelavgiften, inte medlemsavgiften. För att tydligöra: Avgift för fullvärdig medlem 2022 är 5950 kr. Av dessa är 1.190 kr medlemsavgift och 4.760 kr spelavgift. I spelavgiften ingår moms med 269:41 kr så det slutliga beloppet som får användas för friskvård för en fullt betalande medlem är 4.490:58 kr. Det exakta nettobeloppet syns på den faktura som du har fått.

På vår faktura för 2022 är avgifterna uppdelade - så tillsammans med verifiering av din betalning med ett utdrag från din internetbank är fakturan ett underlag till din arbetsgivare för friskvårdsbidraget.

Man kan även få kvitto för kostnader för rangekort och gruppträningar, kontakta shopen så berättar de mer om det.

Om du betalar via autogiro så kan du inte göra anspråk på mer i bidrag än vad du har betalat in till golfklubben om du vill ha ersättning under säsongen. 

Arbetsgivaren bestämmer

Att Skatteverket anser golfen som friskvård innebär inte att din arbetsgivare automatiskt gör det. Kontrollera vilka regler som gäller för din anställning och huruvida arbetsgivare godkänner golf som friskvård.

Passiv medlemskap   800 kr

Som Passiv medlem är du medlem i klubben men har ingen spelrätt på hemmklubben eller andra banor. Du får delta i klubblivet och nyttja klubbens faciliteter.

Hooks GK Gymdel.

I de nya avtalet som tecknades under 2021 mellan Hooks Herrgård och Hooks GK så framgår att Gymmet kommer att avvecklas. Detta beror bland annat på att det är alldeles för få medlemmar som nyttjar det.

Vi har inga medlemslån eller spelrätter.

Policy vid sjukdom eller skada.

Klubben antog en policy för sjukdom eller skada på årsmötet 2013-11-30, se dokumentet nedan.