Hooks GK vårmöte 28 mars är inställt!

Bästa medlemmar!

 

Med tanke på rådande situation i världen, så har styrelsen idag beslutat att skjuta Vårmötet framåt. Exakt när det kommer hållas är i skrivande stund osäkert.

Ny kallelse kommer att utgå senast två veckor före nya mötesdatumet.

 

Vårmötet är ju för oss i Hook ett möte där 2019 års verksamhet granskas och godkänns av medlemmarna. 

 

Inga motioner eller propositioner har inkommit, vilket innebär att inget av 2020 års verksamhet blir stoppat pga att vi inte har mötet.

 

Övervägande har gjorts med hänsyn till myndigheter och Svenska Golf Förbundets rekommendationer, vilka vi i och med detta följer.

 

Vi följer däremot inte våra stadgar, vilka säger att Vårmötet skall hållas innan mars månads utgång. Vi i styrelsen anser att vi i detta fall har god grund för att skjuta mötet tills Corona epidemin har lagt sig och samhället återigen har öppnat för att människor kan samlas utan restriktioner.

 

För den som är intresserad finns ekonomisk redovisning på hemsidan.

 

Styrelsen för Hooks gk

 

 

 

Välkommen till Hooks GK vårmöte som hålls i klubbrummet 2:a våning i klubbhuset.

Mötet startar 14:00 och efteråt blir det kaffe och bulle. 

Dagordning kommer inom kort och Årsredovisning kommer att lägga ut under medlemssidorna någon vecka innan mötet tillsammans med kommittéernas verksamhetsberättelse.

Varmt välkomna hälsar Styrelsen!

Kommentarer