Organisation

Organisation för Hooks Golfklubb 2022

Hooks Golfklubb är en ideell förening som bedriver idrottslig verksamhet.

Styrelsen i Hooks Golfklubb väljs på årsstämman.

Under Styrelsen ligger Medlemssektionen, Ekonomisektionen och Sektionen för Idrott.

Under Sektionen för idrott finns sedan, Damkommittén, Seniorkommittén, Tävlingskommittén och Elit- och Juniorkommittén.