Personal på Golfklubben

På golfklubben jobbar Anders Engström och Ninni Sergård Lindkvist. Vi arbetar med medlemsfrågor, klubbens ekonomi, samarbetspartners och tävlingar. Vill du boka starttider eller hyra golfbil ber vi dig kontakta Golfcenter: golfcenter@hooksgk.se, 0393-214 20. Du når Anders och Ninni enligt nedan.

Anders Engström

Klubbchef

Mitt kansli är på andra våning i Golfcentret mitt emot klubblokalen.

Ninni Sergård Lindkvist

Kansli

Vill du träffa mig så går du upp för trappan inne i klubbrummet, då kommer du till mitt kontor.