Kommittéer

Följande kommittéer och sektioner finns i Hooks GK

 

  • Medlemsektionen där är även utbildningsdelen ingår.
  • Seniorkommittén
  • Damkommittén
  • Tävlingskommittén
  • Elit & Juniorkommittén