Damkommittén

Målsättning

Målsättningen för damkommittén är att se till att klubbens damer får utöva sitt golfspel,  skapa trivsel och gemenskap samt medverka för en god anda i klubben.

Aktiviteter

Under året arrangerar damkommittén ett antal tävlingar och aktiviteter, vilket framgår av klubbens tävlingsprogram och på vår anslagstavla, där information ges löpande månad för månad.

Några av dessa aktiviteter under 2021 är:

- Bästa Rundan och slaggolftävling på våra två banor under hela året

- Vårupptakt

- White Lady

- Hemlig resa

- Vår- och höstavslutning

- Solia Cup, matchspel mellan Jönköping - Vaggeryd för klubbens damer