Seniorkommittén

MÅLSÄTTNING:

Kommittén ansvarar för herrseniorgolfen inom klubben enligt uppdragna riktlinjer av klubbens styrelse. Alla klubbens manliga medlemmar, Oldboys, som har fyllt eller fyller 55 år under året är välkomna i gruppens verksamhet. Vi är i nuläget ca 400 seniorer i klubben, som mer eller mindre deltager i vår verksamhet. 

Vill Du veta mer om vårt arbete tag då kontakt med någon av oss i kommittén.

Vårt motto är "Golf är Friskvård"

AKTIVITETER:

Gruppen har en omfattande golfverksamhet med ett tävlingsprogram, som Du kan se på vår "Informationssida", där Du återfinner tävlingar av olika slag. Av tävlingsprogrammet framgår även att vi deltagare i ett flertal serier för Oldboys. Minst en gång i månaden under golfsäsongen uppdateras denna sida med information om de olika aktualiteter som pågår eller är på gång inom vår seniorgrupp.