Aktuellt för Seniorkommittén

HOOKS GOLFKLUBB                   

Seniorkommitté

 

 

Härmed inbjuds du till Seniorkommitténs ”Avslutningsmöte” måndagen den 4 november 2019.  Kaffe & fralla serveras i  klubblokalen från 17.00.  Mötet hålls sedan på ”Rännet” kl. 18.00.

 

Förslag till dagordning

 

 1. Avslutningsmötets öppnande. Inledning av kommitténs ordförande

         Per-Olof Lenegård.

        Parentation för avlidna medlemmar.

 

 1. Information av pro över vinterns aktiviteter.

 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 

4 .      Redogörelse för Seniorkommitténs verksamhet år 2019

 •       Tävlingsverksamheten
 •    Fortsatt verksamhet under året

 

5 .    Kioskverksamheten under år 2019

 

6 .    Preliminär ekonomisk rapport för år 2019

 

 1. Inkomna motioner

 

 1. Preliminär verksamhetsplan för år 2020

        Tävlingsverksamhet

 1. a) Seriespel, lagledarfunktionen för våra seriorlag
 2. b) Tisdagsgolfen, anmälningar och starttidsförfarande

       Kioskverksamheten: Vara eller inte vara kvar i seniorernas verksamhet ?

 1. a) Öppethållandetider, b) Bemanningsfrågor, regler för deltagande i      avslutningsresan, tjänstgöringstid, kontaktpersoner.

 

 1. Valberednings förslag på bemanningskommitté för Skogskiosken

       Val av Bemanningsansvariga, varav en väljs till sammankallande

       Val av Kioskfogde

       Val av Kioskansvarig

       Val av GIT inläggare vid tävlingar

      

 1.   Valberedningens förslag till ledamöter i seniorkommittén

     Val av ordförande för ett år

     Val av en ledamot för två år

     Val av tre suppleanter för ett år

     Val av tre ledamöter till valberedning avseende 2020,

 varav en ledamot väljs till sammankallande.         

 

 1. Information från huvudstyrelsen

    

 1. Övriga frågor

 

  13 .  Utdelning av priser för tävlingsperioden år 2019

 

 1. Avtackning av avgående ledamöter

 

 

 1. Mötets avslutning

 

   Välkomna till ”Avslutningsmötet”

   Per-Olof Lenegård, Ordförande