För tävlande och tränande medlemmar i Hooks Golfklubb

Här finns närvarolista för träning samt reseräkningsmall. Ladda ner filen och maila den eller TK's ordförande eller lägg i Tävlingskommitténs postfack på kansliet. Har Du frågor gällande regler för ersättningar, fråga din lagledare eller kansliet. OBS! Glöm inte bifoga originalkvitton till reseräkningen. För Tävlingsledare finns här SGF's checklistor för tävlingar. För Lagledare finns här lagledarinstruktioner.