Serielag

Är Du lagledare eller lagmedlem i något av våra ålderslag? Här finns information rörande våra serielag samt kontaktpersoner till respektive lagledare. Lagledarinstruktioner finner Du under Dokument/Mallar

Hans Edberg och Peter Grimfjord

Elit Herr

Matt Adamzick

H22

Albin Olsson

H30

Björn Olsson

H40

Patrick Helgstedt

H50

Torbjörn Lundström

H60

Inga-Lill Håkansson

D60

Arne Melin

H70

Birgitta Sjöberg

D70