Utbildningskommittén medlemmar

<p>Vi i kommittén står gärna till tjänst om det är någon fråga som Du vill ha besvarad. Kontakta oss på nedanstående tfn. eller mail.</p>

Catarina Andersson

Utbildningsansvarig

Gunilla Levén

Ledamot

Ann-Jeanette Wackt

Ledamot